Home ZANIECZYSZCZENIA W WODZIE

ZANIECZYSZCZENIA W WODZIE

Zanieczyszczenia wody

Oprócz odpowiednich ilości wody, niezwykle ważna jest również jej jakość.

Ludzie w dzisiejszych czasach stają twarzą w twarz z zanieczyszczeniem wody. Obecnie tylko 0,1% ziemskich zasobów wodnych nadaje się do picia. Jednak nawet ta mała ilość staje się coraz bardziej zanieczyszczona z powodu skażenia środowiska ściekami przemysłowymi, rolniczymi i komunalnymi.

Rodzaje zanieczyszczeń wody:

  • fizyczne: piasek, iły, koloidy, organiczne substancje
  • biologiczne: bakterie, ameby, wirusy, grzyby
  • chemiczne: azotany, azotyny, amoniak, metale (arsen, rtęć, kadm, ołów, żelazo, mangan)
  • gazy (metan, dwutlenek węgla, siarczek,
  • gazy szlachetne)
  • kwasy humusowe
  • fenol
  • środki ochrony roślin
  • detergenty

Woda jonizowana - urządzenie do jonizacji i oczyszczania wody


Każdy żywy organizm potrzebuje wody pitnej o odpowiedniej jakości.

Na szczęście, obecnie mamy do wyboru szereg urządzeń oczyszczających wodę, spośród których można wybrać te zgodne z naszymi wymaganiami. Aparat do oczyszczania i jonizacji wody AQUARION to wysokiej mocy urządzenie filtrujące wodę, które wytwarza bezpieczną, pozbawioną zanieczyszczeń wodę jonizowaną. Sami możemy wybrać jaki chcemy uzyskać odczyn wody - kwaśny czy alkaliczny - w zależności od tego, do jakich celów chcemy ją użyć. Alkaliczna woda jonizowana posiada właściwości antyoksydacyjne, a dzięki efektom alkalizującym oferuje organizmowi jeszcze wiele innych korzyści. Woda kwaśną można stosować tylko i wyłącznie zewnętrznie.