Home CO TO JEST PH

CO TO JEST PH?


Potencjał wodoru, czyli pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztworu, jest cechą określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych H+ - odczyn kwaśny, czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- - odczyn zasadowy, czy też są one w równowadze - odczyn obojętny.

Wodne roztwory kwasów wykazują odczyn kwaśny, a wodne roztwory wodorotlenków (zasady) - odczyn zasadowy. Przyjęto ,że liczbę jonów wodorowych w roztworze będzie się określać za pomocą tzw. skali pH . Skala pH mieści się w granicach od 0-14, a została wprowadzona w 1909 roku przez Petera Soerensena (1868-1939), duńskiego biochemika i fizyko-chemika.

Np. jeżeli w roztworze pH wynosi 9 ,oznacza to, że jest więcej jonów wodorotlenkowych OH- niż jonów wodorowych H+. Roztwór ten ma więc odczyn zasadowy.